Pracovnoprávne spory

Väčšinu dňa človek strávi v pracovnom prostredí, ktoré je náchylné na vznik rôznych konfliktov. Tieto konflikty môžu mať malý charakter, ľahko riešiteľný, ale môže ísť aj o väčšie konflikty, ktoré negatívne ovplyvňujú jeho prácu. Tieto konflikty môžu viesť až k ukončeniu pracovného pomeru, či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, nevyplatenie mzdy, ba dokonca až k pracovnému úrazu.

Môže ísť o spory medzi podriadeným a nadriadeným alebo medzi zamestnancami navzájom, medzi odborovou organizáciou a vedením podniku. Taktiež môže ísť o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhradu mzdy, náhradu škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy.