Modelový príklad z praxe

Príklad z praxe pre spor vo výške 10 000 € + DPH

Klasický súdny spor

01 - Právny zástupca (veriteľ)1 800 €
02 - Právny zástupca (dlžník)1 800 €
03 - Súdny poplatok (prvostupňový súd 6%)600 €
04 - Súdny poplatok (druhostupňový súd 6%)600 €
05 - Súdno-znalecké posudky800 €
06 - Úrok z hodnoty sporu 9,5% p.a. za 8 rokov7 600 €
07 - Iné výdavky (doprava, poštovné...)800 €
Celková cena14 000 €

Mimosúdny spor

01 - Právny zástupca (veriteľ)0 €
02 - Právny zástupca (dlžník)0 €
03 - Súdny poplatok (prvostupňový súd 6%)0 €
04 - Súdny poplatok (druhostupňový súd 6%)0 €
05 - Súdno-znalecké posudky0 €
06 - Úrok z hodnoty sporu 9,5% p.a. za 8 rokov800 €
07 - Iné výdavky (doprava, poštovné...)0 €
Celková cena800 €