8 % z hodnoty sporu (len v prípade úspešnosti mediácie)8 %
Neúspešná mediáciaZDARMA
Predmediačné konzultácie v trvaní 40 min. (veriteľ + dlžník)ZDARMA
Konzultácia a analýza právneho prípaduZDARMA
Telefónna konzultácia CAll CENTRUM + bezplatný telefónZDARMA
V cene úspešnej mediácie je započítana aj
Notárska zápisnica z mediácie
V CENE
Potvrdenie o neúspešnosti mediácie pre súdne konanie99 €
Nemajetkové občianske spory účtujeme49 € / hod
Nemajetkové spory – právnické osoby
a živnostníci
68 € / hod.
V prípade úspešnej mediácie neplatíte už žiadne ostatné poplatky (len paušálny poplatok 8
% z hodnoty sporu