+421 911 616 416

Duxx Mediácie

Mimosúdne riešenie sporov

s rozumom k dohode

Obchodné mediácie

Obchodné mediácie

Obchodné mediácie sú určené pre ...

Zobraziť viac

Občianske mediácie

Občianske mediácie

Občianske mediácie sú určené pre ...

Zobraziť viac

Pracovné mediácie

Pracovné mediácie

Pracovné mediácie sú určené pre ...

Zobraziť viac

Iné spory

Iné spory

Iné spory sú určené pre ...

Zobraziť viac

Modelový príklad z praxe

Príklad z praxe pre spor vo výške 10 000 € + DPH

Klasický súdny spor

01 - Právny zástupca (veriteľ)1 800 €
02 - Právny zástupca (dlžník)1 800 €
03 - Súdny poplatok (prvostupňový súd 6%)600 €
04 - Súdny poplatok (druhostupňový súd 6%)600 €
05 - Súdno-znalecké posudky800 €
06 - Úrok z hodnoty sporu 9,5% p.a. za 8 rokov7 600 €
07 - Iné výdavky (doprava, poštovné...)800 €
Celková cena14 000 €

Mimosúdny spor

01 - Právny zástupca (veriteľ)0 €
02 - Právny zástupca (dlžník)0 €
03 - Súdny poplatok (prvostupňový súd 6%)0 €
04 - Súdny poplatok (druhostupňový súd 6%)0 €
05 - Súdno-znalecké posudky0 €
06 - Poplatok z hodnoty sporu 8 %800 €
07 - Iné výdavky (doprava, poštovné...)0 €
Celková cena800 €

Mediácia - s rozumom k dohode

Mediácia je metóda alternatívneho riešenia sporu, ktorá mieri k zmierlivému riešeniu konfliktu mimosúdnou cestou.

Dnešný termín mediačná prax sa uplatňoval už v antickom Grécku, takéto riešenia sporov boli nazývané prosenetas aj v Rímskej ríši. Rímske právo poznalo mediáciu od éry Justiniána a nazývalo ho internuncius, medium, entercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres a nakoniec mediator.

Mediácia je najčastejšie využívanou formou restoratívnej justície v Severnej Amerike a Európe. Oproti iným formám restoratívnej justície je hlavný rozdiel v tom, že mediácia je zameraná najmä na napravovanie vzťahov medzi jednotlivými účastníkmi konania.

Kontaktovať
DUXX MEDIÁCIE
+421 911 616 416